Atlasproject Limburg

In het begin van de jaren 1990 is de interesse voor sprinkhanen en krekels sterk toegenomen door het landelijke sprinkhanenproject. In 2002 is de sprinkhanenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap samen met EIS-Nederland begonnen met het "Atlasproject sprinkhanen en krekels van Limburg". Het belangrijkste doel van dit project is om de provincie Limburg zo volledig mogelijk te inventariseren op basis van kilometerhokken.


Kranenbroekerven Echt: Het leefgebied van het Zuidelijk spitskopje, het Gewoon spitskopje, de Grote groene Sabelsprinkhaan, het Zeggedoorntje, het Gewoon doorntje, de Ratelaar, de Bruine sprinkhaan, de Krasser, de Snortikker en de Sikkelsprinkhaan. Er zit dus toch nog heel wat verscholen in de omgeving van dit vennetje (foto: H.J.M. van Buggenum).

atlas project

Inzenden van waarnemingsgegevens

U kunt meehelpen door waarnemingen van sprinkhanen en krekels in te zenden. Dat kan op drie manieren:

(1) De gegevens kunnen worden verwerkt op  speciaal gemaakte formulieren. Deze zijn verkrijgbaar via de site van het Natuurhistorisch Genootschap (www.nhgl.nl). De gegevens komen dan beschikbaar voor de Natuurbank Limburg en de NDFF (nationale Databank Flora en Fauna. Ook waarneming.nl of telmee.nl zijn uiteraard geschikt.

(2) Als u zelf gegevens op uw PC wilt invoeren, dan kunt u een invoerbestand (Access of Excel) opvragen bij Roy Kleukers (kleukers@naturalis.nl)

(3) Als u een eigen bestand maakt,  dan dient dit tenminste over de volgende velden te beschikken (de velden moeten in uw excel-bestand gewoon naast elkaar in kolommen staan):

. soortcode (zie hieronder)
. stadium of geslacht (zie hieronder)
. aantal
· dag
· maand
· jaar
· gebiedsnaam
· AX100 (x-coördinaten op minstens 100 meter nauwkeurig)
· AY100 (y-coördinaten op minstens 100 meter nauwkeurig)
· WAARNEMER (uw naam en adresgegevens)
. BRON (zie hieronder)
. PROVINCIE
. TERREINEIGENAAR
. opmerkingen

8 - LETTERIGE SOORTCODE VAN SPRINKHANEN, KREKELS, OORWORMEN EN KAKKERLAKKEN

ACHEDOME = Acheta domesticus = Huiskrekel
BLATGERM = Blattella germanica = Duitse kakkerlak
CHELACAN = Chelidurella acanthopygia = Bosoorworm
CHORALBO = Chorthippus albomarginatus = Kustsprinkhaan
CHORAPRI = Chorthippus apricarius = Locomotiefje
CHORBIGU = Chorthippus biguttulus = Ratelaar
CHORBRUN = Chorthippus brunneus = Bruine sprinkhaan
CHORDORS = Chorthippus dorsatus = Weidesprinkhaan
CHORMOLL = Chorthippus mollis = Snortikker
CHORMONT = Chorthippus montanus = Zompsprinkhaan
CHORPARA = Chorthippus parallelus = Krasser
CHORVAGA = Chorthippus vagans = Steppesprinkhaan
CHRYBRAC = Chrysochraon brachyptera = Kleine goudsprinkhaan
CHRYDISP = Chrysochraon dispar = Gouden sprinkhaan
CONODISC = Conocephalus discolor = Zuidelijk spitskopje
CONODORS = Conocephalus dorsalis = Gewoon spitskopje
DECTVERR = Decticus verrucivorus = Wrattenbijter
ECTOLAPP = Ectobius lapponicus = Noordse kakkerlak
ECTOPALL = Ectobius pallidus = Bleke kakkerlak
ECTOPANZ = Ectobius panzeri = Heidekakkerlak
ECTOSYLV = Ectobius sylvestris = Boskakkerlak
EPHIEPHI = Ephippiger ephippiger = Zadelsprinkhaan
FORFAURI = Forficula auricularia = Gewone oorworm
GAMPGLAB = Gampsocleis glabra = Kleine wrattenbijter
GOMPRUFU = Gomphocerus rufus = Rosse sprinkhaan
GRYLCAMP = Gryllus campestris = Veldkrekel
GRYLGRYL = Gryllotalpa gryllotalpa = Veenmol
LABIMINO = Labia minor = Kleine oorworm
LABIRIPA = Labidura riparia = Zandoorworm
LEPTPUNC = Leptophyes punctatissima = Struiksprinkhaan
LOCUMIGR = Locusta migratoria = Europese treksprinkhaan
MECOMERI = Meconema meridionale = Zuidelijke boomsprinkhaan
MECOTHAL = Meconema thalassinum = Boomsprinkhaan
METRBRAC = Metrioptera brachyptera = Heidesabelsprinkhaan
METRROES = Metrioptera roeselii = Greppelsprinkhaan
MYRMMACU = Myrmeleotettix maculatus = Knopsprietje
NEMOSYLV = Nemobius sylvestris = Boskrekel
OEDICAER = Oedipoda caerulescens = Blauwvleugelsprinkhaan
OMOCRUFI = Omocestus rufipes = Negertje
OMOCVIRI = Omocestus viridulus = Wekkertje
PHANFALC = Phaneroptera falcata = Sikkelsprinkhaan
PHOLGRIS = Pholidoptera griseoaptera = Bramesprinkhaan
PLATALBO = Platycleis albopunctata = Duinsabelsprinkhaan
PSOPSTRI = Psophus stridulus = Klappersprinkhaan
STENLINE = Stenobothrus lineatus = Zoemertje
STENSTIG = Stenobothrus stigmaticus = Schavertje
STETGROS = Stethophyma grossum = Moerassprinkhaan
TACHASYN = Tachycines asynamorus = Kassprinkhaan
TETRBIPU = Tetrix bipunctata = Bosdoorntje
TETRCEPE = Tetrix ceperoi = Zanddoorntje
TETRSUBU = Tetrix subulata = Zeggedoorntje
TETRTENU = Tetrix tenuicornis = Kalkdoorntje
TETRUNDU = Tetrix undulata = Gewoon doorntje
TETTCANT = Tettigonia cantans = Kleine groene sabelsprinkhaan
TETTVIRI = Tettigonia viridissima = Grote groene sabelsprinkhaan

STADIUM OF GESLACHT

code met toelichting
1 = ei(pakket)/nest
2 = nymf mn
3 = nymf vr
4 = mn
5 = vr
6 = eileggend vr
7 = copula (parend) (let op: aantal = 2)
8 = imago, sekse onbepaald
9 = nymf, sekse onbepaald
A = mannetjes en vrouwtjes (alleen bij veldwaarnemingen)
B = macropteer mn
C = macropteer vr
D = vervellingshuidje

BRON

code met toelichting
1 = uit de literatuur
2 = uit collectie
3 = waarneming, geen bewijsmateriaal bewaard
4 = waarneming in onderzoeksverband; materiaal is verzameld en gedetermineerd, maar niet bewaard
5 = waarneming vastgelegd op foto of dia
7 = waarneming vastgelegd op geluidsdragerWaarnemingen kunnen schriftelijk worden gestuurd naar:  Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond


* Toelichting: als u geen topografische atlas heeft om de amersfoortcoordinaten op te zoeken, kunt u ook een uitgebreide vindplaatsomschrijving geven (of uittekenen), zodat we achteraf de coördinaten kunnen opzoeken. 

Uw losse waarnemingen kunt u per email sturen aan de: Sprinkhanenstudiegroep Limburg 

Opmerking: behalve de ingevulde waarnemingentabel kunt u ook digitale foto's toesturen voor determinaties of ter controle van uw melding.

Alle waarnemingen worden opgenomen in de NatuurBank Limburg van het Natuurhistorisch Genootschap en worden gebruikt voor het maken van een nieuwe verspreidingsatlas van de Sprinkhanen en Krekels van Limburg.